VERBETEREN VAN ONZE PERSOONLIJKE PRODUCTIVITEIT

“Om onze intelligentie te verbeteren werkt genetica te traag en duurt opleiding te lang.
De discipline biedt een uitweg.”
(prof. Patrick Georges)

Algemene doelstelling

De deelnemer een volledige set wetenschappelijk onderbouwde en onmiddellijk toepasbare hefbomen meegeven om:
- de persoonlijke productiviteit en de balans werk-privé merkbaar te kunnen verbeteren
- positieve taakspanning te kunnen ontwikkelen
- bronnen van belastende stress te kunnen hanteren.

Operationele doelstellingen

De hefbomen zijn gebaseerd op wetenschappelijke observaties over het functioneren van het brein en zijn gebundeld rond zes topics:
-Fysieke gezondheid
-Mentale gezondheid en stressbestendigheid
-Organisatie van de werkplek
-De werkdag, zelf-beheer, rust en slaapkwaliteit
-Het team, menselijke relaties, leiderschap
-Individuele doelstellingen en prioriteiten

Methode

Elke hefboom is gebaseerd op medisch-wetenschappelijke observaties.
Dit vormingsprogramma wordt daarom uitsluitend door artsen met praktijkervaring in het bedrijfsleven verzorgd.
De sessies zijn interactief en de deelnemers kunnen op eigen initiatief sommige van de hefbomen onmiddellijk gaan toepassen teneinde hun persoonlijke productiviteit en hun welzijn te verbeteren.
Er worden eveneens instrumenten voorgesteld die ondersteunend werken en die de onmiddellijk toepassing aanmoedigen, evenals het volhouden ervan op langere termijn.
Deze tools kunnen aangepast worden aan de eigenheid van de organisatie.

Doelgroep

Deze vorming richt zich op iedereen die intellectuele arbeid verricht (bedienden, kaderleden, bedrijfsleiders, zelfstandigen).
In organisaties zal het effect van de vorming toenemen als een team voltallig de modules kan volgen. Via het collectief leren kan een brede verspreiding van de principes en technieken in de organisatie leiden tot een globale productiviteitstoename, een merkbare vermindering van onproductieve stress en een betere werksfeer.
Voor deze vorming werken we idealiter met groepen van 8 à 12 deelnemers. Zo nodig kunnen we uitbreiden tot een 15-tal. Bij grotere groepen verliest de leerdynamiek meestal aan effectiviteit.

Planning

De vorming beslaat twee volle dagen die gevolgd kunnen worden door een evaluatiemoment van een halve dag na een drietal maand.
Een “ executive briefing”, voornamelijk bestemd voor directiecomités, kan gegeven worden in een halve dag.
Individuele coaching in dit thema is eveneens mogelijk.

Condities

2.500 euro (excl. BTW) per volledige dag
1.250 euro (excl. BTW) per halve dag
In functie van het aantal aangevraagde sessies zijn aangepaste prijzen mogelijk.

In deze prijs is het boek van Prof. Patrick Georges inbegrepen.

Niet inbegrepen zijn: verplaatsingsonkosten, prijs van locatie, projectiemateriaal, logies en maaltijden. 
 
 
 
 
 
Partners
 
Home page