PEAKS MANAGEMENT

De onderneming Peaks Management is gegroeid vanuit ontmoetingen tussen  Human Ressources  Managers en artsen die allen aktief zijn in het bedrijfsleven.

Peaks Management biedt vormings- en begeleidingsprogramma’s aan die gericht zijn op een merkbare en snelle verbetering van het prestatievermogen van individuën, teams en bedrijven.

De inhoud van deze programma’s is gebaseerd op zowel medisch, psychologisch als bedrijfsmatig wetenschappelijk onderzoek, en wordt bevestigd door de praktijkervaringen van onze medewerkers. Deze gecombineerde insteek laat toe om de bruikbaarheid van de aangeboden instrumenten en methodieken te illustreren, en het resultaat ervan aan te tonen. De aangereikte tools zijn bovendien eenvoudig en onmiddellijk toepasbaar, wat de impact van de sessies ten goede komt.

Onze programma’s concentreren zich rondom drie hoofdthema’s:

Persoonlijke productiviteit en welzijn

Onze modules gaan vooral in op:
-Een diepgaander inzicht in de werking van ons brein om zo de capaciteit ervan meer optimaal te kunnen benutten;
-Het verminderen van overtollige en stress-inducerende functioneringspatronen in de werksfeer én in het dagelijks leven;
-De regie over het eigen leven en het eigen functioneren meer zelf in handen nemen.
Deze vormingsessies worden verzorgd door artsen en zijn gebaseerd op onderzoek verricht door prof. dr. Patrick Georges, neurochirurg en docent aan l’Ecole de Commerce Solvay en HEC Paris. Er worden concrete en onmiddellijk bruikbare antwoorden aangereikt voor vraagstukken op het domein van gezondheid en welzijn op het werk, efficiëntie en productiviteit van medewerkers, en balans tussen werk en privé-leven.

Productiviteit van de werkende mens

Deze modules zijn gebaseerd op een grondige kennis van de individuele en groepsdynamische psychologie en reiken onmiddellijk toepasbare instrumenten, attitudes en vaardigheden aan die gericht zijn op een toegenomen arbeidstevredenheid en een verhoogde performantie in en tussen teams.
De vormingsessies worden verzorgd door psychologen en ervaren teamleiders.
Zij bieden een praktisch kader aan om menselijk gedrag te duiden en om een verantwoorde leiderschapsstijl te ontwikkelen ten aanzien van medewerkers en teams. Zij bieden eveneens instrumenten aan die een betere performantie en satisfactie garanderen bij zowel managers als medewerkers.

Productiviteit van ondernemingen

In dit thema integreren we inzichten uit de psychologie en kennis over de werking van onze hersenen in richtlijnen voor bedrijfsvoering. Parallel hiermee ontwikkelen we methodieken en instrumenten voor beleid en financieel beheer (oa. gebaseerd op beslissingsstrategieën door risico-hantering en scenariodenken), die gericht zijn op het verbeteren van de bedrijfsperformantie en de tevredenheid van alle betrokken partijen.
Deze sessies, geleid door onderzoekers, financieel deskundigen en bedrijfsleiders, laten toe om de complexiteit van het relaties binnen, buiten en tussen ondernemingen te ontdekken en beter te begrijpen. Doelstelling is om de affiniteit voor het zaken doen verder te ontwikkelen, tesamen met de beheersmatige discipline die noodzakelijk is voor het succes van managers en beslissers.

Onze programma’s en vormingssessies zijn moduleerbaar in tijdsduur en inhoud.
Wij streven er naar om de noden en doelstellingen van onze klanten gezamenlijk te analyseren en te doorgronden, om van daaruit het meest geschikte vormingstraject en de noodzakelijke randvoorwaarden te bepalen.
We streven ernaar om het rendement van onze opleidingsinspanning via aktieve opvolging continu bij te sturen.

 

Onze Modulen
 
 
 
Productiviteit
 
 
 
 
De trainer
 
Home page