Nos formateurs

Retour home page
     

 

 

Jan DEVRIENDT
Gieterijstraat 5
B- 3545 Zelem(Halen)
tel: 0473/860347
e-mail : jan.devriendt@medischecounseling.be
web-site : http://www.medischecounseling.be

Curriculum Vitae

Geboren te Gent op 17/01/65,
gehuwd met Ilse Mortelmans, vader van Sarah (°’99) en Daan (°’00).

Studies en opleidingen:

- Lagere school en aanvang humaniora in het St.-Lodewijkscollege (Brugge).
- Koninklijke Kadettenschool (Laken)
- Geneeskunde (K.U.L.-promotie in 1991) als militair student, specialisatie huisarts.
- Opleiding “Psycho-sociale begeleiding”(1996 -’99), aan de Faculteit voor Mens en Samenleving te Turnhout (counselingopleiding volgens de experiëntiële benadering).
- Specialisatieopleiding Arbeidsgeneeskunde KUL (2004 -’06).
- CIGO-opleiding (2006 – ‘08).

Beroepservaring:

1) militair arts:
- In de Brigade Para-Commando (’92-’95):
Verantwoordelijkheid voor de interne organisatie en werking van een medische cel.
De taakomschrijving bevatte zowel curatieve als preventieve, educatieve, arbeids- en controlegeneeskundige aspecten, evenals het adviseren van het lokale commando. Specifieke klemtonen in mijn ervaring zijn aidspreventie en crisispsychologie, o.a. tijdens meerdere humanitaire operaties.
- In het Medisch Regionaal Centrum te Evere (’95-’97) (HIBO): Eerstelijnsgezondheidszorg in een multidisciplinaire groepspraktijk voor het personeel van de Brusselse garnizoenen.
- In de Koninklijke Militaire School te Brussel (’97-‘01):
Inwonend schoolarts van deze universitaire instelling voor de vorming van officieren. Ik had hierbij bijzondere aandacht voor de begeleiding van leerlingen op psycho-sociaal vlak, en initieerde een meer geïntegreerde multidisciplinaire leerlingenbegeleiding (o.a. in nauwe samenwerking met psycholoog Erik de Soir) .

Na deze 10 jaar beroepservaring in de krijgsmacht, wilde ik mijn loopbaan niet meer in dit heel specifieke bedrijfsmilieu, maar wel in andere organisatiecontexten verder zetten.
De functie van bedrijfsarts in Nederland sloot het meest aan bij de job-karakteristieken die ik graag verder wilde ontwikkelen (adviesrol, teamwerk, procesmatige insteek).

2) verzekeringsarts voor het UWV te Roermond (Nl)(’02-’03):
Deze functie omvatte enerzijds de verzuim- en reïntegratiebegeleiding van een “vangnetpopulatie”(met veel allochtonen), en anderzijds de evaluatie van WAO-aanvragen (te vergelijken met het Belgisch begrip “invaliditeit”).

In deze “Uitvoeringsinstantie voor Werknemers Verzekering” kon ik nader kennismaken met de praktijk van de sociale geneeskunde in Nederland en mij inwerken in de Nederlandse sociale wet- en regelgeving.

3) bedrijfsarts voor ArboUnie (Nederland-regio Zuid-Limburg) sinds 01-05-2003:
Naast de verzuim- en reïntegratiebegeleiding van zieke werknemers, omvat deze functie ook de coördinatie van de multidisciplinaire arbeidsgeneeskundige dienstverlening en het relatiebeheer met de eigen klanten (Referenties: SRL en CBS/Heerlen, intensieve samenwerking met o.a. consultant Peter Verlinden).

In deze functie ben ik 3 à 4 dagen per week werkzaam, sinds 3 jaar is het Centraal Bureau voor de Statistiek in Heerlen mijn belangrijkste klant. De goede resultaten van mijn counselende en coachende insteek bij het CBS hebben geleid tot een forse uitbreiding van de detacheringsovereenkomst vanuit ArboUnie, zodat ik mij in 2007 volledig kan richten op dit ene bedrijf.

4) eigen praktijk voor medische counseling:
- Individuele counseling en coaching, procesinterventies in teams en bedrijven.
- Free-lance docent voor o.a. De Levensschool (www.levensschool.be) , het Centrum Klassieke Homeopathie (www.ckh.be ), OfCourse (www.fms-ofcourse.com ), Syntra, Vormingplus,...

In deze zelfstandige aktiviteiten kan ik mijn persoonlijke accenten nog meer aan bod laten komen. Ze bieden ook de mogelijkheid om creatief aan de slag te gaan met vernieuwende impulsen. Ik zie mij daarbij steeds meer een brug slaan tussen mijn medische achtergrond en het procesmatig werken.

Bijkomende vormingen en engagementen:

- Deelname aan avond- en week-end permanenties in het psycho-sociaal
Revalidatiecentrum “Aurora” te Korbeek-Lo (’88–’89)
- Vrijwilliger bij Tele-Onthaal Leuven (telefoonpermanenties in ’91 en ’92)
- Gecertificeerd lesgever Rode Kruis (Vl.-Brabant, ’91 – ’92)
- Basiscursus “centrum voor Ecologische Gezondheidszorg” (Utrecht, ‘96)
- Jaartraining “systeembenadering voor huisartsen” (ICHO – 2000-2001)

- Lid van de Raad van Bestuur voor het info- en vormingscentrum “Natuurlijk Genezen” (www.natuurlijkgenezen.be)

Hobby’s:

-Zang (koor Gaudete - Halen).
-Creatief klussen in eigen huis en tuin (laureaut Amberprijs zomer 2007).
-Wandelen, lopen; (gezins-)recreatie in de natuur.